Font size
A
Zoom
Изучаване на математика с нови средства за комуникация

Голям брой ученици, както и родители, за съжаление смятат, че математиката е труден и скучен предмет.

 Вместо да учат по математика (и по други предмети) много ученици предпочитат да прекарват по-голямата част от времето си, като гледат телевизионни програми, играят на електронни игри или разменят съобщения с мобилните си телефони, разменят рисунки, видео-касети, състезават се и т.н. Един от начините учениците да бъдат върнати на “игралното поле” на образованието е да се използват подобни инструменти (оръжия) като тези на “опонентите”, а именно да се комуникира ученето на математика по нетрадиционен начин, като игра на театър или състезания от рода на добре известното X-Фактор и други.

 Голям брой ученици твърдят, че математиката е много абстрактна и следователно е недостъпна. Ето защо, този проект използва напълно различен и нов подход, като кани учители и ученици да прилагат нови комуникационни методи при изучаване на математика, като подходът в същото време би могъл да бъде забавен и приятен.

 Този проект възнамерява да развие нови методики за учене и преподаване на математика на ученици на възраст 9-18 години, които могат да се използват във всяка училищна среда. 

 Той също ще направи ученето по-атрактивно и приятно за всички ученици и ще повиши способностите за творческо мислене. Методите биха могли да се използват и за други предмети от учебното съдържание, както и за други възрасти. 

 Участващите партньори са от университети, училища, математически дружества, фондации, театрални школи, училища по изкуства и предприятия.

 Дейностите по проекта имат принос към Образование и Обучение 2020, тъй като засилват творчеството и иновациите сред младежта. Те ще допринесат също за намаляване до 15%  на слабата успеваемост по базови умения (математика и природни науки). Проектът популяризира европейското сътрудничество между училища в областта на компетенциите, като подкрепя основната математическа компетентност.

 Целта на този проект е да развие методология за преподаване и учене на математика чрез създаване на две основни средства, които да могат да се използват от учители. Методите ще бъдат разработени по такъв начин, че да се прилагат при провеждане на квалификационни курсове за учители, които преподават математика на ученици на възраст 9-18 години.

 Двата метода са:

A. MATHeatre: Преподаване и учене на математика чрез театрални математически дейности

B. MATH-Factor: Преподаване и учене на математика чрез комуникативни математически дейности