Font size
A
Zoom
Výuka matematiky pomocí nových komunikačních prostředků

Matematika je bohužel mnoha žáky i rodiči vnímána jako náročný a nudný předmět.


Místo toho, aby se věnovali matematice (ale i dalším předmětům), děti raději tráví většinu času u televize, hrají počítačové hry, posílají si textové zprávy, obrázky a fotografie, videa, soutěží spolu apod. Zdá se tedy, že jednou z možností jak děti přivést „hravou formou“ zpátky k učení je využít stejných nástrojů (zbraní), kterých využívají „protivníci“. Tedy komunikovat výuku matematiky netradičně, např. formou divadelní hry, show nebo soutěže podobné populárnímu X-Factoru.   
 
Žáci si často stěžují, že je matematika abstraktní, a proto neuchopitelná. Cílem projektu je využít odlišné a zcela nové přístupy, které umožní učitelům i žákům používat v matematice nové metody. Tyto metody jsou nejen komunikativní, ale také velmi zábavné.
 
Záměrem projektu je vytvořit novou metodologii a připravit metody výuky matematiky pro věkovou skupinu 9-18 let. Tyto metody by měly být aplikovatelné v každém školním prostředí.
 
Zároveň by se měly vést k tomu, že výuka bude atraktivnější a zábavnější a že bude u žáků rozvíjet kreativní myšlení. Připravované metody by měly být aplikovatelné i v jiných předmětech a na jiných stupních škol.
 
K partnerům projektu patří univerzity, školy, matematické společnosti, nadace, divadelní a umělecké školy i podnikatelské subjekty.
 
Aktivity v rámci projetu patří k Vzdělávání a odborné přípravě 2020 (ET 2020), neboť u mládeže rozvíjejí kreativitu a inovativní přístupy. Přispívají také k omezení klesající úrovně žáků v základních dovednostech (v matematice a přírodních vědách) o 15%. Tím, že projekt podporuje klíčové kompetence v matematice, podporuje rozvoj spolupráce v Evropě v oblasti kompetencí.
 
Cílem projektu je vývoj metodologie pro výuku matematiky a vytvoření dvou základních nástrojů, které budou moci být využívány učiteli. Metody budou vytvořeny tak, aby je bylo možné předat učitelům v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pro učitele matematiky pro věkovou skupinu 9 až 18 let.
 
Jde o následující dvě metody:
A. MATHeatre: Výuka matematiky prostřednictvím divadla
B. MATH-Factor: Výuka matematiky prostřednictvím matematických komunikativních aktivit