Font size
A
Zoom
Lärande i matematik genom nya kommunikationskanaler

Många elever och föräldrar är tyvärr av den uppfattningen att matematik är ett svårt och tråkigt ämne. Istället för att studera matematik (och andra ämnen) föredrar många elever att spendera sin tid framför teven och datorn eller spelar spel och skickar sms/mms på sin mobiltelefon. Ett sätt att locka tillbaka eleverna till utbildningens “spelplan” är att använda liknande verktyg (vapen) som “motståndarna”, dvs att lära ut matematik på ett icke-traditionellt sätt, som en lek genom teater eller genom tävlingar liknande X-Factor.

Många elever hävdar att matematik många gånger är abstrakt och därför inte tillgängligt. Denna metod kommer därför att erbjuda ett helt nytt och annorlunda synsätt genom att bjuda in lärare och elever till nya kommunikationsmetoder i lärande av matematik, som kan var roliga och lustfyllda på samma gång. Tillvägagångssättet utvecklar nya idéer under begreppet “lek och lär”.

Detta projekt avser att utveckla nya metoder för lärande och undervisning i matematik för elever i åldern 9-18 år. Det kommer  att göra lärandet  mer attraktivt och roligt för alla elever och kommer att stärka elevernas kompetens i kreativt tänkande. Metoderna kan användas i andra ämnen, i alla skolformer och för andra åldrar.

Konsoritiet består av personer från universitet, skolor, matematikföreningar, stiftelser, teaterskolor, konstskolor och IKT företag.

Projektverksamheten bidrar till Utbildning 2020 eftersom det innebär en ökad kreativitet och innovationsförmåga hos ungdomar. Verksamheten bidrar också till att Eu:s riktmärke för att minska låga grundläggande färdigheter (matematik och naturvetenskap) till 15% möts. Projektet  främjar även  ett europeiskt skolsamarbete genom att stödja nyckelkompetens för matematik.

Syftet med detta projekt är att utveckla metodiken i undervisning och lärande i matematik med skapandet av två verktyg som kan användas av lärare. Metoderna kommer att skapas på ett sådant sätt  att de kan användas som lärarfortbildning för lärare som undervisar matematik till elever i åldrarna 9-18 år.

De två metoderna är:

A. MATHeatre: Inlärning av matematik genom matematisk teater

B. MATH-Factor: Inlärning av matematik genom matematiska kommunikationsövningar