Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Syfte och mål / Målgrupper
Syfte och mål / Målgrupper

60 seconds video about Le-Math

Syftet med detta projekt är att utveckla metodiken i undervisning och lärande i matematik med skapandet av två verktyg som kan användas av lärare. Verktygen kommer att skapas på ett sådant sätt  att de skall kunna erbjudas som fortbildning till lärare som undervisar matematik till elever i åldern 9-18 år.

A. MATHeatre: Inlärning av matematik genom matematisk teater

B. MATHFactor: Inlärning av matematik genom matematiska kommunikationsövningar

De nya metoderna förväntas göra matematik mer attraktivt för ungdomar, lärare och föräldrar samt förväntas konkurrera med nuvarande trender och intressen för ungdomar i åldern 9-18 år.

Metod A omfattar utveckling av läromedel och metodik för undervisning i matematik för elever 9-18 år gamla, dessa metoder innefattar specialdesignade teaterscenarier med matematik som huvudämne för lärande i en direkt eller indirekt metod. Metoden kommer att omfatta utveckling av riktlinjer för lärare om hur man utformar scenarier inom matematisk teater, hur man tillämpar dem och motivera elever och hur man organiserar teaterfestivaler eller tävlingar för att utveckla intresset för elever att delta för att lära, förstå och uppskatta matematik. Hur man utvecklar kommunikationsförmåga och kreativitet kommer att vara en del av metoden. Utbildning i metodiken kommer att erbjudas som en Comeniuskurs för lärare i Europa som undervisar elever i denna åldersgrupp.

Metod B: Då vi lever i ett århundrade av kommunikation, sociala medier, spel, TV-shower osv måste vi ta liknande verksamheter  till klassrummet och använda dem som metoder och verktyg för att förbättra lärande och för att öka intresset hos elever och för att få dem bli mer kreativa och delta aktivt i inlärningsprocessen.  Denna nya metod utvecklas till ett pedagogiskt verktyg för lärare och som ett lärande verktyg för elever där eleverna kommer att uppmuntras att kommunicera matematik. Eleverna kommer att kunna få undervisning och utbildning av sina lärare om hur man förklarar ett matematiskt teorem eller en matematisk metod eller ett matematiskt applikation på ett sätt som kan förstås, uppskattas och åtnjutas av icke-experter. Det är känt från forskningen att lärande genom läsning absorberas och upprätthålls endast till 10% men genom upplevelsebaserat lärande och lärande genom att förklara matematik kan kunskaper upp till 90% erhållas.

Målgrupper

Projektet syftar till att framställa metoder och verktyg som kommer att användas i utbildning. I detta avseende är målgrupperna för projektet människor och institutioner som arbetar med utbildning samt forskar inom utbildning.

Projektet syftar också till att etablera två tävlingar, MATHeatre och MATH-Factor, vilka kommer att riktas till studenter i åldrarna 9-18 år samt  lärare.

Det förväntas att tävlingarna kommer att ge ett incitament för utveckling av exempel som så småningom kommer att användas som nyskapande pedagogiska metoder, där lärare kommer att utbildas genom Comenius kurser vilka kommer att utvecklas i projektet och erbjudas i flera länder.