Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Partners
Cyprus Mathematical Society är en icke vinstdrivande organisation med säte i Cypern sedan 1983 och registrerats hos inrikesministeriet. Det är för närvarande den största vetenskapliga organisation på Cypern med ca 800 medlemmar. Verksamheten i Cyprus Mathematical Society omfattar anordnandet av lokala tävlingar i matematik samt några internationella tävlingar som Balkan Math Olympiad för olika åldersgrupper och SEEMOUS för universitetsstudenter. Andra aktiviteter inkluderar en årlig konferens om matematisk vetenskap och utbildning samt en serie konferenser på ämnet matematikdidaktik organiserade i olika medelhavsländer.
Namn: MAKRIDES Gregory
Namn: PHILIPPOU Andreas
Namn: PAPAYIANNIS Costas
Namn: CHARALAMBOUS Antri
Namn: CHRISTODOULOU Simoula
Thales Foundation är en icke-vinstdrivande organisation som är registrerad i Cypern med målet att bli en av de mest dynamiska utbildningsorganisationer i regionen. Visionen för THALES Foundation är ett erkännande av akademisk excellens och att underlätta för ungdomar att uttrycka sin talang. Detta sker genom anordnandet av aktiviteter som främjar en harmonisk utveckling av unga med icke-formell utbildning, genom att stimulera deras kreativa och applikativa tänkande, intuition, fantasi, upptäckarglädje och innovation samt förmågan att välja och fatta beslut.
Namn: SKOTINOS Andreas
Namn: CHRISTOU Constantinos
Namn: PAPA ZENIOU Lina
Namn: KENDEROV Petar
Namn: CHRISTOU Elpida
КCharles University i Prag och är en offentlig institution. Charles University’s pedagogiska fakultets uppdrag är att förbereda lärare för alla typer och nivåer av skolor, förbereda specialister och forskare inom området pedagogik, pedagogisk psykologi och didaktik. Pedagogiska fakulteten utbildar på kandidat-, magister- och doktorsnivå. Inom området internationellt samarbete fokuserar pedagogiska fakulteten på olika typer av projekt i Sokrates-programmet (Comenius, Lingua, Grundtvig, Minerva, Arion, Erasmus).
Namn: NOVOTNA Jarmila
Namn: JANČAŘÍK Antonín
Namn: JANČAŘÍKOVÁ Kateřina
Namn: MACHALÍKOVÁ Jana
Loild-art är sedan 21 år ett ”lärande galleri”. Galleriet har lokaler i "Kaiservilla Bad Ischl" (Franz Josef I:s kejserliga palats) och i "Höplingerhaus" i Bad Goisern. Mer än 700 besökare per vecka kommer i kontakt med våra "modern konst-presentationer". Vi ställer konstnärer från Österrike och Europa och vi anordnar särskilda presentationer 10 gånger per år genom att kombinera samtida konst och musik.
Namn: LOIDL Helmut
VUZF universitet är det första privata universitetet i Bulgarien specialiserade inom finans, försäkring och socialförsäkring, förvaltning och marknadsföring. VUZF uppdrag är att förbereda högt kvalificerade specialister i nationalekonomi och att utveckla ekonomisk vetenskap i enlighet med dagens behov. Den akademiska politik som genomsyrar universitetet är genomförandet av de bästa pedagogiska metoderna i Europa och i världen. Dess främsta syfte är att tillhandahålla högkvalitativa studier och karriärsframgång av studenter genom att upprätthålla ett mycket gott samarbete med näringslivet. Dess lärare är bland de mest framstående forskarna, med omfattande utbildning och praktisk erfarenhet, fd ledare av nuvarande eller tidigare stats och privata institutioner.
Namn: GROZDEV Sava
Skolan har för närvarande 800 elever fördelade på tre typer av utbildning; grundskola, gymnasiet samt kvällskurser. «Calistrat Hogas» National College Piatra-Neamt svarar mot kraven i ungdomars och vuxnas sociala och professionell utveckling genom att säkerställa en lämplig koppling mellan allmänna och yrkesmässiga kunskaper genom att främja strategier, normer och ideal som syftar till att förbättra respekten för värden som demokrati , frihet, sanning och respekt för institutionen och medmänniskor. Detta för att hjälpa de unga vuxna att hävda sig i samhället som en oberoende och värdig person med enskilda åsikter, förmåga till dialog samt ett civiliserat beteende och respekt för arbetsplatsen.
Namn: CIRCU Nadia
Namn: MERISOR Marius
Namn: CODRUTA Secara
Namn: CODRUTA Luis Filimon
Lyckeskolan är en kommunal grundskola med 350 elever i åldrarna 12-16 år. Skolan har även integrerade elever med särskilda behov. Ca 45 personer är anställda på skolan. Lyckeskolan har en valbar estetisk profil, såsom måleri, drama, hantverk och musik och cirka 50% av våra studenter deltar i denna verksamhet. Resten av eleverna har idrottsprofil.
Namn: LYDELL MANFJÄRD Malin
LEOLAB är ett tvärvetenskapligt centrum som erbjuder en integrerad tjänst inom utbildning och psykologi. LEOLAB grundades år 2003, som ett alternativ för att möta de utmaningar och krav på förändringar som rör utveckling och svårigheter att lära. Avsikten med LEOLAB är att svara på de krav och sociala behov som finns i området rörande utbildning. LEOLAB erbjuder en integrerad tjänst för elever, familjer och utbildningscentra.
Namn: CID Esperanza
Namn: DIESTE Belén
Namn: MUÑOZ Marta
Junior Mathematical Society Miskolc grundades 1996 och fokuserar på att organisera matematisk events och publicera matematiska tidskrifter samt läromedel för att bidra till popularisering och utveckling av matematik i regionen. Dessa aktiviteter genomförs i samarbete med universitetet i Miskolc, lärare och studenter från gymnasier och andra föreningar.
Namn: KÖRTESI Péter
European office of Cyprus (EOC) är en ideell, icke-statlig organisation med säte i Nicosia och med representationskontor i Bryssel. Det grundades 2007 av 18 organisationer från ett brett spektrum av branscher och intressen, såsom akademiska institutioner, lokala myndigheter, bank-och juridiska sektorn samt kultur-, turism- och ungdomssektorn. Idag har den 22 medlemmar. EOC erbjuder stöd till sina medlemmar, så de kan maximera finansiering och utvecklingsmöjligheter erbjudna av Europeiska unionen.
Namn: STREVINIOTI Roza-Maria
Namn: TSIKOUDI Despoina
Saint-Charles högstadium är en privat skola med statligt avtal. Den har cirka 400 elever och 30 lärare. Extra lektioner erbjuds från skolan för elever med särskilda behov, såsom matematik och franska och de med god kapacitet kan följa en europeisk inriktning. För alla elever erbjuder skolan ett flertal fritidsaktiviteter där de kan utveckla sina talanger. Bland verkstäderna finns drama - skrivarverkstad-körsång-cirkus och sport.
Namn: MEVEL TREGUER Katell
Namn: KERVENIC Claire
Namn: DAREES Elise
Namn: GUEGUEN Edith (7 March – 26 June 2013)
The Institute of Communication and Computer Systems – National Technical University of Athens (ICCS-NTUA) är ett av de ledande tekniska grekiska FoU instituten inom teknik-lärande, affektiva och sociala medier och nya medier (webb 2,0). Mer än 200 ingenjörer och personer med examen inom datorteknik arbete på ICCS, varav cirka 100 av dem studerar mot sin doktorsexamina.
Namn: KARPOUZIS Constantinos
Namn: CHRISTODOULOU Anna
Com2go Ltd är en ledande digital byrå inrättad 1999 med säte i Cypern. Com2go är inblandad i nästan alla områden av webbteknik och fokuserar aktivt på ny teknikutveckling genom on-line samarbete. Com2go har under de senaste 5 åren haft ett nära samarbete med Cyprus Mathematical Society inom flera projekt som teknikpartner och erbjuder lösningar som:Automatisk (datoriserad) svarsformulärsrättning till matteolympiaden, teknikutbildning, IT-stöd, webbutveckling, digital marknadsföring samt multimediaproduktioner (iBook)
Namn: ECONOMIDES George
Namn: NIROU Natasa
Namn: CHERNINKOV Vladimir