Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Cíle / Cílové skupiny
Cíle / Cílové skupiny

60 seconds video about Le-Math

Cílem projektu je vývoj metodologie pro výuku matematiky a vytvoření dvou základních nástrojů, které budou moci být využívány učiteli. Metody budou vytvořeny tak, aby je bylo možné předat učitelům v rámci kurzů celoživotního vzdělávání pro učitele matematiky pro věkovou skupinu 9 až 18 let.

A. MATHeatre: Výuka matematiky prostřednictvím divadla
B. MATH-Factor: Výuka matematiky prostřednictvím matematických komunikativních aktivit

Matematika by díky těmto novým metodám měla získat na atraktivitě, a to jak v očích mládeže, tak učitelů a rodičů. Metody by měly být schopné konkurovat současným zájmovým aktivitám mládeže ve věku 9-18 let.

Metoda A je založena na tvorbě vzorových výukových materiálů a technik vhodných pro výuku žáků ve věku 9 až 18 let. Materiály a techniky se zakládají na speciálně psaných divadelních scénářích, v nichž je hlavním výukovým tématem matematika, a to buď explicitně, nebo implicitně. Součástí této metody budou návody pro učitele jak připravovat a psát matematické scénáře, jak je dále používat ve výuce, jak motivovat studenty a jak zorganizovat divadelní festival nebo soutěž. Cílem je zvýšení zájmu žáků. Účast na soutěži či festivalu vede k tomu, že se žáci přirozeně učí matematiku, neboť ji musí používat. Díky tomu matematice porozumějí a ocení její půvaby. Součástí metody je rozvoj komunikačních kompetencí a tvořivosti. Metodologie bude rozpracována do kurzů dalšího vzdělávání a v rámci kurzů Comenius se s ní budou moci seznámit učitelé po celé Evropě. Díky tomu ji budou moci používat pro výuku žáků v této věkové skupině. 

Metoda B: Žijeme ve století komunikace, sociálních médií, her, televizních show apod. To znamená, že musíme do škol zavést podobné aktivity a používat je jako metody a nástroje, které podpoří učení a vzbudí zájem žáků, podpoří jejich aktivitu a kreativitu a více je zapojí do výukového procesu. Nová metoda by se zároveň měla stát nástrojem, který mohou využívat učitelé při výuce i žáci při učení. U žáků by měla vést ke zcela novému způsobu komunikace v a o matematice. Díky metodě mohou učitelé žáky učit, jak vysvětlit matematické věty, matematické postupy nebo aplikace takovým způsobem, který bude srozumitelný a zábavný i pro laiky. Výzkumy dokazují, že si uchováváme pouze 10% poznatků získaných čtením. Učíme-li se však ze zkušeností a vysvětlování matematiky, uchováme si až 90% nabytých vědomostí. 

Cílové skupiny

Cílem projektu je vytvořit metodologii a nástroje, které bude možné využít ve vzdělávání. Z toho pohledu jsou cílové skupiny projektu lidé a instituce, kteří pracují nebo provádějí výzkum v oblasti vzdělávání.

Cílem projektu je také založit dvě soutěže, MATHeatre a MATH-Factor, které jsou určeny pro žáky ve věku 9-18 let a jejich učitele. 

Očekává se, že soutěže budou fungovat jako stimul pro tvorbu příkladů, jež bude možno využít jako inovativní vzdělávací nástroje, se kterými se učitelé z různých zemí budou seznamovat v  kurzech Comenius. Tyto kurzy budou vytvořeny v rámci projektu a poběží v různých zemích.