Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Partneři
Kyperská matematická společnost je nezisková organizace založená na Kypru roku 1983, kdy byla registrována Ministerstvem vnitra. V současnosti jde o největší vědeckou společnost na Kypru se zhruba 800 členy. Mezi aktivity Kyperské matematické společnosti patří organizace všech místních matematických soutěží a také některých mezinárodních matematických soutěží, například Balkánské matematické olympiády určené pro různé věkové kategorie a soutěže SEEMOUS pro univerzitní studenty. K dalším činnostem společnosti patří každoroční konference Matematika a vzdělávání matematiky a Středomořské konference o vzdělávání v matematice, které se konají v různých středomořských zemích.
Jméno: MAKRIDES Gregory
Jméno: PHILIPPOU Andreas
Jméno: PAPAYIANNIS Costas
Jméno: CHARALAMBOUS Antri
Jméno: CHRISTODOULOU Simoula
Thaletova nadace je nezisková organizace registrovaná na Kypru. Jejím cílem je být přední, dynamickou vzdělávací organizací v regionu. Jejím posláním je vyhledávání akademických talentů, kterým chce umožnit další rozvoj talentu. Toho chce dosáhnout díky aktivitám, které podporují harmonický rozvoj mládeže prostřednictvím neformálního vzdělávání, rozvojem kreativního a kritického myšlení, intuice, představivosti, vynalézavosti a inovativnosti, schopnosti vybírat si a rozhodovat se.
Jméno: SKOTINOS Andreas
Jméno: LAMBROU Michael
Jméno: PAPA ZENIOU Lina
Jméno: KENDEROV Peter
Jméno: CHRISTOU Elpida
Karlova univerzita sídlí v Praze. Jde o veřejnou instituci. Posláním Pedagogické fakulty této univerzity je připravovat učitele pro všechny druhy a stupně škol a také připravovat odborníky a výzkumníky v oborech pedagogiky, školní psychologie a didaktiky. Podle druhu studia Pedagogická fakulta uděluje bakalářské, magisterské a doktorské tituly. V oblasti mezinárodní spolupráce se Pedagogická fakulta účastní celé řady různých druhů projektů v rámci programu Socrates (Comenius, Lingua, Grundtvig, Minerva, Arion, Erasmus).
Jméno: NOVOTNÁ Jarmila
Jméno: JANČAŘÍK Antonín
Jméno: JANČAŘÍKOVÁ Kateřina
Jméno: MACHALÍKOVÁ Jana
Loild-art je již 21 let „Galerií vzdělávání“. Síně galerie sídlí v „Kaiservill“ v Bad Ischlu (kdysi sídlu císaře Františka Josefa I.) a v „Höplingerhausu“ v Bad Goisernu. Každý týden přivítá více než 700 návštěvníků, kteří mají možnost prohlédnout si výstavy současného umění. Galerie vystavuje díla umělců z Rakouska i Evropy. Desetkrát ročně připravuje speciální výstavy, které kombinují výtvarné umění s hudbou.
Jméno: LOIDL Helmut
Univerzita VUZF je Vysoká škola pojišťovnictví a financí. Jde o první soukromou vysokou školu v Bulharsku, která se zaměřuje na finančnictví, pojišťovnictví a sociální pojištění, management a marketing. Jejím cílem je příprava vysoce kvalifikovaných odborníků v ekonomii a rozvoj ekonomické vědy v souladu s potřebami současné společnosti. Snahou univerzity je zavádět nejnovější a nejlepší evropské i světové trendy ve vzdělávání. Chce poskytovat vysoce kvalitní studium, jež zajistí absolventům úspěšnou kariéru. Toho chce dosahovat také intenzivní spoluprací s podnikatelským sektorem. Akademickou obec tvoří špičkoví vědci a odborníci s mnohaletými zkušenostmi ve vědě i praxi. Často jde o současné nebo bývalé vedoucí pracovníky ze státních i soukromých institucí.
Jméno: GROZDEV Sava
V současnosti má škola 800 studentů. V této instituci vedle sebe funguje střední a vysoká škola i kurzy celoživotního vzdělávání. «Calistrat Hogas» Národní škola Piatra-Neamt vznikla v reakci na požadavky, které jsou v dnešní době kladeny na sociální i profesní přípravu mládeže i dospělých. Snaží se propojovat teoretické znalosti s praxí, rozvíjet strategie, standardy a ideály, které vedou k uznávání hodnot demokracie, svobody, pravdy, k respektu k institucím a ostatním lidským bytostem. To má mladým lidem umožnit prosadit se ve společnosti jako nezávislým a důstojným osobnostem s vlastním názorem, ochotným vést dialog a respektujícím normy chování a pravidla na pracovišti.
Jméno: CIRCU Nadia
Jméno: MERISOR Marius
Jméno: CODRUTA Secara
Jméno: CODRUTA Luis Filimon
Lyckeskolan je veřejná střední škola, kterou navštěvuje 350 studentů ve věku 12-16 let. Škola integruje studenty se specifickými poruchami učení. Zaměstnává 45 lidí. Lyckeskolan se zaměřuje na umění, například výtvarné umění, divadlo, ruční práce a hudbu. Umělecké zaměření volí zhruba 50 % studentů. Ostatní studenti se specializují na sport.
Jméno: LYDELL Manfjard Malin
LEOLAB je multidisciplinární středisko, které poskytuje komplexní služby v oblasti vzdělávání, rané péče a psychologie. LEOLAB byl založen roku 2003 jako alternativa při řešení otázek souvisejících s vývojovými problémy a poruchami učení. Cílem LEOLAB je čelit požadavkům a sociálním potřebám v oblasti vzdělávání, výchovy a rané péče. LEOLAB poskytuje komplexní služby žákům, rodinám i vzdělávacím centrům.
Jméno: CID Esperanza
Jméno: DIESTE Belén
Jméno: MUÑOZ Marta
Juniorská matematická společnost v Miškovci byla založena roku 1996. Jejím posláním je organizace matematických soutěží a vydávání matematických časopisů a výukových materiálů. Snahou je popularizace a rozvoj matematiky v regionu. Činnost společnosti probíhá ve spolupráci s Univerzitou v Miškovci, se středoškolskými učiteli i studenty a s dalšími společnostmi.
Jméno: KÖRTESI Péter
Kyperská Evropská kancelář (EOC) je nezisková, nevládní organizace se sídlem v Nikósii a zastoupením v Bruselu. Byla založena roku 2007 18 organizacemi z mnoha sfér, např. akademickými institucemi, místními úřady, organizacemi z bankovního a právního sektoru, kulturními institucemi, organizacemi v cestovním ruchu a v péči o mládež. V současnosti má 22 členů. Kyperská Evropská kancelář poskytuje členům podporu. Cílem je efektivní využívání fondů a rozvojových projektů Evropské unie.
Jméno: STREVINIOTI Roza-Maria
Jméno: TSIKOUDI Despoina
Střední škola Saint-Charles je soukromá škola zařazená do sítě veřejných škol. Má zhruba 400 žáků a 30 učitelů. Žáci se specifickými poruchami učení mohou navštěvovat hodiny navíc, např. matematiku či francouzštinu. Naopak talentovaní žáci mohou studovat v evropské sekci. Všem žákům pak škola nabízí celou řadu mimoškolních aktivit 10 a aktivit nad rámec výuky. Žáci mohou rozvíjet svůj talent např. v dramatickém kroužku, ve sboru či při sportovních aktivitách.
Jméno:MEVEL TREGUER Katell
Jméno: KERVENIC Claire
Jméno: DAREES Elise
Jméno: GUEGUEN Edith (7 March – 26 June 2013)
Institut komunikačních a počítačových systémů – Národní technická univerzita v Aténách (ICCS-NTUA) patří k předním řeckým vědeckým institucím v oblasti vzdělávání podporovaného výpočetní technikou, afektivní a sociální informatiky a nových médií (Web 2.0). V Institutu pracuje více než 200 inženýrů a informatiků. Zhruba 100 z nich zároveň dělá doktorské studium.
Jméno: KARPOUZIS Constantinos
Jméno: CHRISTODOULOU Anna
Com2go Ltd je přední digitální agentura, která vznikla na Kypru roku 1999. Com2go je odborník na téměř všechny oblasti webových technologií. Aktivně se zaměřuje na vývoj nových technologií prostřednictvím on-line spolupráce. V posledních 5 letech Com2go úzce spolupracuje s Kyperskou matematickou společností, a to na několika projektech a v několika oblastech, např. - zautomatizované (počítačové) vyhodnocování matematické olympiády prostřednictvím tabulkového procesoru – technologická školeni, ICT podpora – tvorba webových stránek – digitalizovaná propagace – multimediální produkce (iBooks)
Jméno: ECONOMIDES George
Jméno: NIROU Natasa
Jméno: CHERNINKOV Vladimir