Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Plán práce
Plán práce

Listopad 2012 1. schůze, Kypr

 • Sběr všech relevantních dobrých praktik
 • Plán práce, sestaven vedoucími pracovních balíčků
 • Diskuse matematického obsahu brožury MathCommunication
 • Diskuse o plánované metodologii
 • Image projektu
 • Struktura webové stránky
 • Monitorovací indikátory
 • Plán diseminace
 • Externí evaluace

Březen 2013 2. schůze, Rumunsko

 • Diseminační brožury
 • Diskuse výsledků Pracovního balíčku 2
 • Struktura směrnic akce (pracovní verze)
 • Plán pracovních balíčků 3, 4, 5 a postup práce
 • Příprava vyhlášení soutěže MATHeatre 2014
 • Příprava vyhlášení soutěže MATH-Factor 2014
 • Design webové platformy pro projekt a podporu soutěže
 • Tvorba sociálních sítí
 • Práce na pracovním balíčku 3
 • Práce na pracovním balíčku 5
 • Diseminační materiály
 • Externí evaluace

Červen 2013 3. schůze, Bulharsko

 • Pracovní schůze, pracovní balíček 3
 • Pracovní schůze, pracovní balíček 5
 • Další práce na tvorbě webové platformy
 • Pracovní verze metodologie a ukázek, vzorů a příkladů
 • Plán akcí a oznámení

Leden 2014 4. schůze, Rakousko

 • Sestavení a oznámení kurzu
 • Příprava metod hodnocení vhodných pro nové metody
 • Plán pilotování obou akcí
 • Spuštění on-line postupů k soutěžím
 • PR aktivity
 • Plán využití
 • Externí evaluace

Duben - Červen 2014 5. schůze

 • Spuštění soutěže MATH-Factor a Final Competition a pilotní hodnocení
 • Spuštění soutěže MATHeatre a pilotní hodnocení
 • Tisk výsledků
 • Tisková konference
 • Vyhlášení soutěží pro rok 2015
 • Oznámení kurzů na rok 2015
 • Příprava závěrečné zprávy 

 

Červen-červenec 2014 6. schůze, Francie

 • Zahájení procesu hodnocení
 • Finální úpravy směrnic a brožury MATH Communication
 • Finální úpravy směrnic k MATHeatre
 • Finální úpravy směrnic k MATH-Factor
 • Pokračování hodnocení
 • Externí evaluace
 • Finalizace přípravy soutěže a pilotování
 • Překlad finálních produktů
 • Propagace vytvoření ohniskové skupiny pro udržitelnost