Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Цели и задачи / Целеви групи
Цели и задачи / Целеви групи

60 seconds video about Le-Math

Целта на проекта е да развие методология за преподаване и учене на математика чрез създаване на две основни средства, които да могат да се използват от учители. Средствата ще бъдат разработени по такъв начин, че да се прилагат при провеждане на квалификационни курсове за учители, които преподават математика на ученици на възраст 9-18 години.


A. MATHeatre: Преподаване и учене на математика чрез театрални математически дейности

B. MATHFactor: Преподаване и учене на математика чрез комуникативни математически дейности

Очаква се новите методи да направят математиката по-атрактивна за младите хора, учителите и родителите и да се състезават със съществуващите тенденции за прояви на интерес от младежи на възраст  9-18 години.

 Метод А включва разработването на типови материали за преподаване и методология за преподаване на математика на ученици на възраст 9-18 години, като се използват специално разработени сценарии за театър с математическа тематика за обучение чрез  директен или индиректен подход. Методът ще включва разработване на насоки за учителите за това как да проектират математически театрални сценарии, как да ги прилагат и да мотивират учениците и как да се организира театрален фестивал или конкурс за развиване на интерес у учениците за участие и чрез участие  да се научат, да разберат и да оценяват математиката. Развитието на комуникационни умения и креативност ще бъде част от методологията. Методологията  ще бъде разработена за курс на обучение като Коменски курс за учители в Европа, които преподават на ученици от тази възрастова група.

 Метод В: тъй като живеем във века на комуникации, социални медии, игри, телевизионни шоу-предавания и т.н., ние трябва да предоставим подобни дейности в класната стая и да ги използваме като методи и средства за подобряване на обучението и за повишаване интереса на учениците към по-голяма активност и креативност за активно включване в учебния процес. Предлага се  този нов метод да се развие като учебно помагало за учители и като средство за обучение на ученици, като учениците ще бъдат насърчавани да комуникират с математиката по нов начин. Учениците ще могат да бъдат научени и обучени от техните учители за това как да се обясни математическа теорема, математически метод или прилагане на математика по начин, който да може да бъде разбран, оценен и използван не само от експерти. Известно е от редица изследвания, че ученето чрез четене се възприема и поддържа само 10% ефективност, но експерименталното обучение и обучението чрез обясняване на математиката може да се възприема и да поддържа знанието на 90%.

Целеви групи

Проектът има за цел да разработи методология и инструменти, които да бъдат използвани в образованието. В това отношение целевите групи на проекта представляват хора и институции, работещи в областта на образованието и образователните научни изследвания.
Проектът също така цели да инициира два конкурса, MATHeatre и MATHFactor, които ще бъдат насочени към ученици на възраст 9-18 години и към учители.
Очаква се конкурсите да развият стимули, които в крайна сметка ще бъдат използвани като иновативни методи на обучение на учители чрез съответен Коменски курс, който ще бъде разработен в рамките на проекта и ще бъде разпространен в различни страни.