Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Projekt Céljai
A projekt céljai és célkitűzései

A projekt céljainak eléréséhez a tanárok számára a matematikaoktatásnak és tanulásának módszertani fejlesztése jegyében két eszközrendszer kidolgozását tűzte ki célul. Az eszközrendszerek alkalmazhatók lesznek a 9-18 éves korosztályt tanító, gyakorló tanárok számára szervezett tanár-továbbképző programokban is.

Ez a két alapvető módszer:

A. MATH-Színház: Matematika oktatása és tanulása színjátszás keretében.

B. MATH-Faktor: Matematika oktatása és tanulása kommunikációs tevékenység során. 

Ezek az új módszerek az ifjú generáció, a tanáraik és a szüleik számára vonzóbbá teszik a matematikát, és várhatólag felveszik a versenyt az egyéb, adott 9-18 éves korosztályt célzó aktuális érdekes trendekkel és tevékenységekkel.

Az A módszer tartalmazza azoknak az oktatási anyagoknak és módszereknek a kidolgozását, amelyekben a 9-18 éves korosztály matematikaoktatásában olyan színházi előadás jellegű forgatókönyveket fogunk használni, amelyeknek a fő témája a matematikához köthető, direkt vagy indirekt módon. A módszer tartalmazni fogja annak a kézikönyvnek a kidolgozását, amely segítséget nyújt a tanároknak abban, hogy miként alakítsák ki ezeket a matematika-színházi forgatókönyveket, hogyan alkalmazzák azokat, és hogyan motiválják a diákjaikat arra, hogy ezeken részt vegyenek, hogyan szervezzenek ilyen színházi fesztiválokat vagy versenyeket, amelyeken keresztül megtanulják, megértik és értékelni fogják a matematikát. A módszer része a kommunikációs készségek és a kreativitás fejlesztése is.  A módszert beépítjük egy olyan Comenius tanár-továbbképzési programba, amelyet azoknak a tanároknak ajánlunk, akik ezt a korosztályt tanítják.

A B módszer: Mivel a kommunikáció, a társadalmi média, játékok, TV show-k századában élünk, szükségessé vált az, hogy a tanteremben is hasonló tevékenységek jelenjenek meg, olyan módszerekként és eszközökként, amelyek a tanulást segítik, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a diákok sokkal aktívabban és kreatívabban vegyenek részt a tanulás folyamatában. Szándékaink szerint ez az új módszer és eszköz, ami kidolgozásra kerül, a matematikatanulás egy új megközelítését jelenti majd. A tanárok ezeknek a módszereknek az alkalmazásával el fogják érni azt, hogy a diákok képesek legyenek egy matematika tételnek, vagy matematikai módszernek, alkalmazásnak olyan módon történő bemutatására, megmagyarázására, amit a többi, szerényebb képességű tanuló is megért, ezáltal elsajátít, és örömét leli benne. A kutatások szerint az oktatás hagyományos ismeretközlés formája a diákok csupán 10%-ának esetén eredményes, de a kísérletező, illetve a magyarázatra, megértésre alapozó oktatás akár 90%-os hatékonyságú is lehet.