Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Partnerek
A “Cyprus Mathematical Society” egy 1983-ban Ciprusban alapítot és a Belügyminisztérium által bejegyzett non-profit szervezet. Közel 800 tagjával, jelenleg a legnagyobb ciprusi tudományos szervezet. A “Cyprus Mathematical Society” tevékenységei közé tartozik az összes helyi, valamint néhány nemzetközi matematikai verseny megszervezése, mint például a Balkáni Matematikai Olimpia különböző korcsoportok részére, valamint az egyetemi hallgatóknak meghirdetett SEEMOUS. Egyéb tevékenységei egy évente megszervezett konferencia a Matematika Tudományról és Pedagógiáról, illetve a különböző mediterrán országokban megtartott Mediterrán Konferenciák sorozata a Matematika Pedagógiáról.
Név: MAKRIDES Gregory
Név: PHILIPPOU Andreas
Név: PAPAYIANNIS Costas
Név: CHARALAMBOUS Antri
Név: CHRISTODOULOU Simoula
A “Thales Foundation “egy Ciprusban bejegyzett non-profit szervezet, melynek célkitűzése, hogy a regió egyik legdinamikusabb oktatási intézményévé fejlődjön. A “Thales Foundation” feladata az egyetemi kiválóság elismerése és a fiatalok megsegítése tehetségük kibontakozásában. Ezen célok megvalósítása olyan tevékenységeken keresztül történik, amelyek a fiatalság harmónikus fejlődését szorgalmazzák nem hagyományos módszerekkel, miközben stimulálják alkotó és applikatív gondolkodásukat, intuíciójukat, képzelőerejüket, a felfedezést és kutatást, a választási és döntéshozó képességüket.
Név: SKOTINOS Andreas
Név: CHRISTOU Constantinos
Név: PAPA ZENIOU Lina
Név: KENDEROV Petar
Név: CHRISTOU Elpida
A“Charles University”egy prágai közintézmény. Pedagógiai Karának küldetése mindenféle típusú és szintű tanárok, illetve szakemberek és tudósok kiképzése a pedagógia, pedagógiai pszichológia és didaktika területén. A tanulmányok típusának függvényében, a Pedagógiai Kar kiállít BSC, mesteri és doktori diplomákat és fokozatokat. A nemzetközi közreműködés terén, a Pedagógiai Kar különféle, a Socrates programban meghirdetett projektekre összpontosítja figyelmét (Comenius, Lingua, Grundtvig, Minerva, Arion, Erasmus).
Név: NOVOTNÁ Jarmila
Név: JANČAŘÍK Antonín
Név: JANČAŘÍKOVÁ Kateřina
Név: MACHALÍKOVÁ Jana
A“Loidl-Art“21 éve működik, mint művészeti galéria. A Galéria termei a “Kaiservilla Bad Ischl”-ben (I.Ferenc József Császári Palotája) és a “Höplingerhaus”Bad Goisern-ben találhatóak. Több mint 700 látogató ismerkedik meg hetente “Kortárs Művészeti Prezentációinkkal”. Ausztriai és európai művészek munkáit állítjuk ki, és különleges bemutatókat rendezünk évente tízszer, amikor a kortárs képzőművészetet összekapcsoljuk a zenével.
Név: LOIDL Helmut
A “VUZF University” egy biztosítási és pénzügyi felsőoktatási intézmény, és egyben az első pénzügyi, biztosítási és társadalombiztosítási, menedzsment és marketing területen szakosodott magánegyetem. A “VUZF” feladata magas gazdasági képzettséggel rendelkező szakemberek felkészítése, illetve a gazdaságtan fejlesztése a jelenlegi gyakorlati követelményekkel összhangban. Az Egyetem oktatási politikája Európa és a világ legjobb oktatási praktikáinak meghonosítására alapul. Fő célja jó minőségű tanulmányokat és szakmai sikereket biztosítani a hallgatóknak, az üzleti közösséggel való nagyon jó együttműködés által. Az egyetemi kar tagjai a legkiemelkedőbb tudósok közé tartoznak, akik gazdag oktatási és gyakorlati tapasztalattal rendelkeznek, lévén jelenlegi vagy volt állami és privát vállalatok vezetői.
Név: GROZDEV Sava
Az iskola jelenleg 800 fős létszámmal rendelkezik, 3 oktatási formában: középiskola, főiskola, valamint esti tanfolyamok. A “Calistrat Hogas” Nemzeti Főiskola megfelel a fiatalok és felnőttek társadalmi és szakmai fejlődési igényeinek, azáltal, hogy összekapcsolja az általános és szakmai műveltséget . Olyan sztratégiákat, alapelveket és ideálokat szorgalmaz, amelyek a demokrácia, szabadság, igazság, az intézmények és embertársak iránti tiszteletet erősítik. Mindezek segítségével a fiatal felnőttek független és méltóságteljes, saját véleménnyel rendelkező egyéniségekként fognak megnyilvánulni a társadalomban. Képesek lesznek párbeszédet folytatni, civilizáltan viselkedni, és megbecsülést tanúsítanak a munkahelyük iránt.
Név: CIRCU Nadia
Név: MERISOR Marius
Név: CODRUTA Secara
Név: CODRUTA Luis Filimon
A “Lyckeskolan” középiskolát 350,12-16 év közötti diák látogatja. Az iskola integráltan oktat sajátos nevelési igényű diákokat is. 45 alkalmazottal rendelkezik. “Lyckeskolan” művészeti szakképzést kínál, például festészet, dráma, kézművesség, zene ágakban. A diákok körülbelül 50%-a vesz részt ezeken a foglalkozásokon. A többiek sportokban szakosodnak.
Név: LYDELL Manfjard Malin
A“ LEOLAB” egy multidiszciplináris központ, amely teljes körű szolgáltatásokat kínál az oktatás, a tanulási problémák korai felismerése és a pszichológia területén. A “LEOLAB” 2003-ban jött létre, azon próbálkozások eredményeként, amelyek a tanulási nehézségek kifejlődése terén fellépő változásokkal és kihívásokal kívántak lépést tartani. A “LEOLAB” arra törekszik, hogy válaszoljon az oktatás, a képzés, a korai problémafelismerés területén felmerülő igényekre és társadalmi szükségletekre. A “LEOLAB” teljes körű szolgáltatásokat biztosít diákoknak, családoknak és oktatási központoknak egyaránt.
Név: CID Esperanza
Név: DIESTE Belén
Név: MUÑOZ Marta
Az 1996-ban létrejött Miskolci Ifjúsági Matematikai Egyesület tevékenységének középpontjában a matematikai események szervezése, matematikai folyóiratok és pedagógiai segédanyagok publikálása. Mindezzel, a matematika népszerűsítéséhez és fejlesztéséhez kíván hozzájárulni a régióban. Tevékenységét a Miskolci Egyetem, középiskolai tanárok és diákok, valamint más társaságok együttműködésével fejti ki.
Név: KÖRTESI Péter
A “European Office of Cyprus”(EOC) egy nicosiai székhelyű non-profit nem-kormányzati szervezet, amely képviseleti irodával rendelkezik Brüsszelben. Közösen alapította 2007-ben 18 nagyon különböző részlegeket és érdekeket képviselő szervezet, mint például oktatási intézmények, helyi szervek, banki és jogi szféra, kulturális, turisztikai és ifjúsági szervezetek. Jelenleg 22 taggal rendelkezik. A “European Office of Cyprus” célja támogatni tagjait az Európai Unió által felkínált anyagi és fejlesztési lehetőségek maximális kihasználásában.
Név: STREVINIOTI Roza-Maria
Név: TSIKOUDI Despoina
A “Collège de Saint Charles” egy az állami oktatással szerződésben álló magániskola. Megközelítőleg 400 diákja és 30 tanára van. Külön foglalkozásokat kínálnak fel a sajátságos nevelési igényű diákoknak, például matematikából és francia nyelvből, miközben a jó képességűek egy európai tagozatot látogatnak. Az iskola sok tanórán kívüli, tehetséggondozó jellegű foglakozást tud biztosítani mindannyiuknak. A rendelkezésre álló műhelyek közé tartozik a dráma, az írószakkör, az énekkar, a cirkusz és a sport.
Név:MEVEL TREGUER Katell
Név: KERVENIC Claire
Név: DAREES Elise
Név: GUEGUEN Edith (7 March – 26 June 2013)
Az “Institute of Communication and Computer Systems”, Athéni Nemzeti Technikai Egyetem (ICCS-NTUA) egyike a vezető görög kutatási és fejlesztő intézeteknek a technológiai eszközökkel alátámasztott tanulás, az affektí v és szociális informatika, illetve az új media (Web 2.0) terén. Több mint 200 mérnök és diplomás informatikus dolgozik az ICCS-nél, közülük közel 100 doktori fokozatra készül.
Név: KARPOUZIS Constantinos
Név: CHRISTODOULOU Anna
A “Com2go” Zrt. egy 1999-ben létesített, ciprusi székhelű vezető digitális ügynökség. A “Com2go”szerepet vállal a web technológia szinte valamennyi területén, és aktívan részt vesz az új technológia fejlesztésében on-line együttműködés és kapcsolatteremtés útján. Az elmúlt 5 év során, a “Com2go” technológiai partnerként szorosan együttműködött a Ciprusi Matematikai Egyesülettel (Cyprus Mathematical Society) számos projektben és területen, felkínálva olyan megoldásokat, mint például a Matematika Olimpia feladatlapjainak automatikus (számítógépes) javítása, technikai továbbképzések, IKT támogatás, web fejlesztés, digitalis promóció, multimédiás termékek (elektronikus könyvek).
Név: ECONOMIDES George
Név: NIROU Natasa
Név: CHEMINKOV Vladimir