Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Scopuri și obiective / Grupurile țintă
Scopuri și obiective / Grupurile țintă

60 seconds video about Le-Math

Scopul acestui proiect este dezvoltarea metodologiei predării și învățării matematicii având drept țel crearea a 2 instrumente principale ce pot fi folosite de profesori. Acestea vor fi astfel încât să fie oferite drept cursuri de pregătire pentru profesorii care predau matematica elevilor cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani.

A. MATHeatre: Predarea și învățarea matematicii prin activități de teatru matematic.

B. MATHFactor: Predarea și învățarea matematicii prin activități matematice de comunicare.

Este de asteptat ca noile metode să facă matematica mai atractivă pentru tineri, profesori și părinți și de asemenea să concureze cu orientările curente/actuale a activităților de interes pentru tinerii cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani.

Metoda A: include dezvoltarea de modele de materiale si a metodologiei pentru predarea matematicii elevilor cu vârste cuprinse între 9 și 18 ani folosind scenarii de teatru special concepute și având matematica drept temă principală pentru învățarea printr-o metodă directă sau indirectă. Metoda va include dezvoltarea pentru profesori a liniilor călăuzitoare în ceea ce privește modalitatea de a proiecta scenarii de teatru matematic, cum să le aplice și să motiveze elevii și de asemenea modalitatea de organizare a unui festival sau a unui concurs de teatru pentru dezvoltarea interesului elevilor de a participa și astfel să învețe, să înțeleagă și să aprecieze matematica. Dezvoltarea abilităților de comunicare și a creativitaății va fi parte a acestei metodologii. Aceasta va fi dezvoltată într-un curs de formare ce va fi oferit sub forma de curs Comenius profesorilor din Uniunea Europeana care predau elevilor ce se încadrează în această categorie de vârstă.

Metoda B: Deoarece trăim în secolul comunicațiilor, a mijloacelor de comunicare în masă, a jocurilor, show-urilor, TV, etc., este nevoie să aducem la clasa activităților similare și să le folosim ca metode și instrumente pentru îmbunătățirea învățării și pentru a spori interesul elevilor de a deveni mai activi și creatori și a fi activ implicate în procesul de învățare. Se propune dezvoltarea acestei metode noi drept mijloc de predare pentru profesori și ca instrument de învățare pentru elevi, prin care aceștia vor fi încurajați să comunice în matematică printr-o nouă metodă/abordare. Elevii vor fi învățați și instruiți de către profesori cum să explice a teoremă, o metodă sau o aplicație matematică, într-un mod care poate fi înțeles, apreciat și îndrăgit de cei care nu se pricep. Cercetările demonstrează că învățarea prin citire este absorbită și rezistă doar 10%, în timp ce învățarea empirică și învățarea prin explicarea matematicii poate fi absorbită și reținută în proporție de 90%.

Grupurile țintă

Proiectul intenționează să ofere metodologie și instrumente care  vor fi folosite în educație. În acest sens, grupurile țintă ale proiectului include oameni și instituții implicate în educație și cercetare educațională.

De asemenea proiectul vizează stabilirea a 2 competitii MATheatre și MATH- Factor, ce vor avea drept grup țintă elevii cu vârste între 9 și 18 ani și profesorii.

Se așteaptă ca  aceste competiții să ofere un imbold/stimulent pentru dezvoltarea de exemple care vor fi ulterior folosite drept metode educaționale inovative, în care profesorii vor fi instruiți prin intermediul cursului Comenius ce va fi dezvoltat de acest proiect și desfășurat în țări diferite.