Font size
A
Zoom
EN » Le Math » Plan de lucru
Plan de lucru

Noiembrie 2012 , Prima întâlnire, Cipru

 •  Colectarea tuturor exemplelor de bună practică
 •  Planul de acțiune dat de liderii pachetelor de lucru 
 • Discuțarea conținutului matematic al broșurii Comunicarea în Matematică
 • Discutarea metodologiei  care urmează să fie dezvoltată
 • Imaginea proiectului
 •  Structura si designului site-ului
 •  Indicatorii de progres
 • Planul de diseminare
 • Evaluare externă

Martie 2013 – Întâlnirea a doua - România

 • Pliantele de diseminare
 • Discutarea Pachetului de lucru nr 2 - rezultate
 • Structura regulilor pentru toate acțiunile
 • Planul pachetelor de lucru 3,4,5 si progresul
 • Prezentarea anunțului pentru  Competiția MATHeatre  2014
 • Pregătirea  anunțului pentru MATH – Factor 2014
 • Designul platformei web pentru proiect si competiții
 •  Dezvoltarea  Rețelei sociale
 • Dezvoltarea pachetulu de lucru 3
 • Dezvoltarea pachetului de lucru 5
 • Materiale de diseminare
 • Evaluare externă

 Iunie 2013  Întâlnirea a treia - Bulgaria

 •  Întâlnire de lucru pentru pachetul de lucru 3
 • Întâlnire de lucru pentru pachetul de lucru 5
 •  Progresul platformei Web
 •  Prima formă a metodologiei dezvoltate
 •  Planificarea evenimentelor si anunțurilor

Ianuarie 2014 Întâlnirea a patra - Austria

 • Pregătirea  și anunțul cursului
 •  Pregătirea metodelor de evaluare a noilor metode
 • Planificarea testării pilot a celor doua acțiuni
 • Lansarea procedurilor online pentru competiții
 • Promovarea activităților
 • Planul de exploatare
 • Evaluare externă

Aprilie 2014  Întâlnirea a  șasea - Cipru

 • Rularea Competiției Finale MATH-Factor  și evaluarea
 •  Rularea Competiției finale MATHeatre și evaluarea
 • Printarea rezultatelor
 • Conferința de presă
 • Anunțarea competițiilor pentru 2015
 •  Anunțarea Cursurilor de pregătire pentru 2015

 

Iunie-Iulie 2014  Întâlnirea a  cincea – Franța

 •  Incepereal procedurii de evaluare
 • Finalizarea broșurii Comunicare Matematică
 • Finalizarea  liniilor directoare pentru  MATHeatre
 • Finalizarea  liniilor directoare pentru  MATH-Factor
 • Evaluare continuă
 • Evaluare externă
 •  Pregătirea Competiției finale si activitaților pilot
 •  Traducerea produselor finale
 •  Promovarea dezvoltării unui focus-grup pentru continuarea proiectului

 

Pregătirea raportului final